Ang Mga Batayang Tuntunin at Kondisyon ng Personal na Pautang

26 views
0
0 Comments

Ang dokumentong may mga tuntunin at kondisyon ng personal na pautang ay ang maliit na teksto na kasama sa iyong personal na pautang. Ito ay naglalaman ng kasunduan sa pagitan mo at ng nagpapautang na naglalaman ng mga gabay sa paggamit ng iyong personal na pautang. Ang mga tuntunin at kondisyon ay mahalaga rin sa pagtulong sa iyo na pamahalaan ang iyong personal na pautang nang responsable.

Ang pagkawala ng mahahalagang impormasyon tungkol sa iyong pautang ay maaaring magdulot ng masamang mga kahihinatnan, tulad ng pagbabayad ng mga bayarin at singil na maaari mong maiwasan kung maingat mong binasa ang mga tuntunin at kondisyon. Kapag nagbabasa ng maliit na teksto, hanapin ang mga mahahalagang detalye:

  • Pagkakalkula ng iyong mga buwanang abuloy
  • Ang petsa kung kailan magsisimula at ang petsa ng pagkakaroon ng kabayaran ng iyong buwanang abuloy
  • Mga tuntunin sa pagbabayad
  • Anumang karagdagang singil na interes para sa mga hindi nabayarang abuloy at pagkakalkula
  • Mga bayarin at singil na iyong kinakailangang bayaran
  • Kung magkakaroon ba o hindi ang bangko ng bayarin sa pagpapalit ng pautang kung ikaw ay ganap na magbabayad ng iyong pautang bago ito magmature
  • Mga sitwasyon kung saan ang isang mangutang ay hindi makakapagbayad ng utang
5/5 - (7 votes)
CashLoanPH Changed status to publish 22/04/2024