Ano ang mga kinakailangan para makakuha ng Cash-express Payday loan?

17 views
0
0 Comments

Ang Cash-express ay isa sa mga pinakamahusay na nagbibigay ng payday loan sa Pilipinas. Upang mag-apply para sa isang cash loan sa Cash-express, karaniwan mong kailanganin ang mga sumusunod:

  • Tunay na ID mula sa gobyerno: Kailangan mong magpakita ng isang wastong ID mula sa gobyerno tulad ng pasaporte, lisensya ng driver, o anumang iba pang ID mula sa gobyerno.
  • Patunay ng kita: Dapat mong ipakita ang patunay ng isang matatag na kita, na maaaring nasa anyo ng payslip, mga bank statement, o anumang iba pang mga dokumento na maipapakita ang iyong regular na pinagkukunan ng kita.
  • Bank account: Dapat kang magkaroon ng bank account kung saan maaaring kredited ang loan at maaring bayaran ang mga susunod na bayad sa pamamagitan ng awtomatikong debit.
  • Impormasyon sa pakikipag-ugnayan: Dapat mong ibigay ang tamang impormasyon sa pakikipag-ugnayan, tulad ng wastong numero ng telepono at email address.

Mahalaga na tandaan na maaaring mag-iba ang mga partikular na kinakailangan para sa payday loan depende sa online loan service at sa pinakamataas na halaga ng loan. Inirerekomenda na kumunsulta nang direkta sa Cash-express upang kumpirmahin ang kanilang partikular na mga kinakailangan para sa mga aplikasyon ng payday loan.

5/5 - (5 votes)
CashLoanPH Changed status to publish 04/05/2024