Ano ang mga kinakailangang dokumento para sa aplikasyon ng loan?

18 views
0
0 Comments

Ang mga kinakailangang dokumento para sa bawat bangko o nagpapautang ay maaaring mag-iba, ngunit narito ang pinakakaraniwang mga kinakailangan para sa isang matagumpay na aplikasyon ng loan sa Pilipinas:

  • Kumpletong pormularyo ng aplikasyon para sa personal na loan
  • Tanggap na ID mula sa pamahalaan na may litrato at lagda
  • Pinakabagong buong payslip
  • Para sa mga may trabaho: Pinakabagong income tax return (ITR), BIR Form 2316
  • Para sa mga self-employed: Pinakabagong ITR o BIR Form 1701, audited financial statements na may report ng independent auditor at balance sheets at resibo ng buwis
  • Para sa mga dayuhan: Alien Certificate of Registration (ACR), tanggap na pasaporte, at anumang tanggap na patunay ng residencya
5/5 - (5 votes)
CashLoanPH Changed status to publish 22/04/2024