Ano ang simpleng interes?

87 views
0
0 Comments

Ang simpleng interes ay ang taunang porsiyento ng halaga ng isang utang na kailangang bayaran sa nagpapautang bukod sa prinsipal na halaga ng utang. Ang kabuuang halaga ng interes ay natutukoy sa pamamagitan ng tagal ng panahon na kinakailangan upang mabayaran ang utang.

Ang simpleng interes ay kinakalkula gamit ang sumusunod na pormula:

Simpleng Interes=P×r×n

kung saan:

  • P=Prinsipal na halaga
  • r=Taunang interes na rate
  • n=Termino ng utang, sa bilang ng mga taon

Upang mahanap ang simpleng interes, ikalat ang orihinal na inutang (prinsipal na halaga) sa pamamagitan ng interes na rate (taunang interes na rate), isinusulat bilang desimal sa halip na porsyento. Upang baguhin ang porsyento sa isang desimal, hatiin ang halaga sa 100 o ilipat ang decimal point sa porsyento ng dalawang puwesto sa kaliwa – halimbawa, ang 5% ay maaaring maging .05.

Pagkatapos, ikalat ang numero na iyon sa haba ng panahon na iiwan mo ang pera sa account o ang panahon ng utang (termino ng utang sa bilang ng mga taon).

Halimbawa ng Simpleng Interes Sabihin nating may isang estudyante na kumuha ng isang utang upang bayaran ang isang taon ng matrikula sa kolehiyo. Ang orihinal na halaga ay $18,000. Ang taunang interes na rate ng utang ay 6%. Ang estudyante ay nakakuha ng magandang trabaho pagkatapos ng pagtatapos, nagtitipid, at binabayaran ang utang sa loob ng tatlong taon. Magkano ang interes ang babayaran ng estudyante sa kabuuan?

Upang mahanap ang sagot, ikalat ang orihinal na inutang ($18,000) sa pamamagitan ng interes na rate (ang 6% ay nagiging .06). Ang halagang ito ay $1,080. Ang estudyante ay magbabayad ng $1,080 kada taon sa interes.

Pagkatapos ikalat ang numero na iyon sa termino ng utang, o taon ng pagbabayad, na tatlong taon. Ang halagang ito ay $3,240. Ang estudyante ay magbabayad ng $3,240 sa loob ng panahong iyon.

Kaya ang mabilis na pormula upang mahanap ang simpleng interes na babayaran ng estudyante ay: $3,240=$18,000×0.06×3

Magkano ang babayaran ng estudyante sa kabuuan, kasama ang prinsipal at lahat ng bayad sa interes? Idagdag ang halagang prinsipal ($18,000) plus simpleng interes ($3,240) upang mahanap ito. Ang estudyante ay magbabayad ng $21,240 sa kabuuan upang mangutang ng pera para sa kolehiyo. $21,240=$18,000+$3,240

4.8/5 - (5 votes)
CashLoanPH Changed status to publish 22/04/2024