Bakit hindi ako naaprubahan para sa isang instant cash loan?

50 views
0
0 Comments

Ang pinakakaraniwang dahilan kung bakit hindi naaprubahan ang iyong aplikasyon sa cash loan ay kinabibilangan ng: Hindi mo natugunan ang mga kinakailangan, nagbigay ka ng hindi tama o hindi sapat na impormasyon, mayroon kang umiiral na mga pautang, walang matatag na patunay ng kita, at walang kasaysayan ng kredito.

5/5 - (7 votes)
CashLoanPH Asked question 11/02/2023
Skip to toolbar