Maaring magdulot ng malaking problema ang pagsisingil ng utang sa online lending platforms

120 views
0
0 Comments

Kung nais mong mangutang, siguraduhin na basahin at maintindihan mo ang mga kondisyon ng kontrata bago pumirma. Huwag magpahirap sa sobrang taas na interes at penalty fees. Iwasan din ang pagbibigay ng personal na impormasyon sa hindi kilalang lending platforms upang hindi maabuso ng mga scammer. Mag-ingat sa pagpapahiram at siguraduhing ang iyong pagkakakilanlan ay ligtas.

5/5 - (7 votes)
CashLoanPH Asked question 15/02/2023