Mga Katangian ng Metrobank Personal Loan

19 views
0
0 Comments

Halaga ng Pautang: ₱20,000 hanggang ₱2 milyon
Buwanang Interes: 1.25% hanggang 1.75% (Taunang Kontraktwal na Rate: 25.976% hanggang 36.742%)
Panahon ng Paghulog: 12 hanggang 36 na buwan
Oras ng Pagproseso: Hanggang 7 araw na may pasok

Ang Metrobank Personal Loan ay nagbibigay ng flexible na opsyon para sa mga nangangailangan ng karagdagang pondo. Maaari kang mag-loan mula ₱20,000 hanggang ₱2 milyon, depende sa iyong kakayahan at pangangailangan. Ang buwanang interes ay nagsisimula sa 1.25% hanggang 1.75%, na nagreresulta sa isang taunang kontraktwal na rate mula 25.976% hanggang 36.742%, na nakadepende sa loan term at halagang inutang. Ang loan tenure ay maaaring bayaran sa loob ng 12 hanggang 36 buwan, nagbibigay ito ng sapat na oras para mabayaran ang utang nang hindi masyadong mabigat sa bulsa.

Sa pag-aapply ng loan, inaasahang matatapos ang proseso sa loob ng 7 araw na may pasok, mula sa araw ng pag-submit ng mga kinakailangang dokumento. Ang bilis ng pagproseso ay nagbibigay daan upang agad na magamit ang pondo para sa mga mahahalagang gastusin o proyekto. Sa kabuuan, ang Metrobank Personal Loan ay isang magandang opsyon para sa mga indibidwal na naghahanap ng maaasahan at flexible na pautang na may makatwirang interes at madaling proseso ng pag-apruba.

5/5 - (5 votes)
CashLoanPH Changed status to publish 14/05/2024