Pautang sa Sahod ng SSS

110 views
0
0 Comments

Epektibong Interes Rate: 10% kada taon (batay sa nababawas na pangunahing balansya)

Halaga ng Pautang:

  • Pautang ng Isang Buwan na Sahod – Para sa mga miyembro-na-uutang na may hindi kukulangin sa 36 na buwan ng kabuuang kontribusyon at anim na buwan ng kontribusyon sa nakaraang 12 na buwan
  • Pautang ng Dalawang Buwan na Sahod – Para sa mga miyembro-na-uutang na may hindi kukulangin sa 72 na buwan ng kabuuang kontribusyon at anim na buwan ng kontribusyon sa nakaraang 12 na buwan

Termino ng Pautang: Hanggang sa 24 na buwan

Oras ng Paggawa: Sa loob ng 60 segundo lamang

Mga Bayad sa Pautang: Serbisyo fee: 1% ng kabuuang halaga ng pautang; Multa sa pagbayad ng hulugan: 1%

Ang Pautang sa Sahod ng SSS ay isang pautang ng gobyerno na may fixed na mababang interes na 10% kada taon, ibig sabihin ay hindi magbabago ang mga buwanang bayarin. Ang mga kwalipikadong miyembro ng SSS ay maaaring umutang ng halaga na katumbas ng isang o dalawang buwan ng kanilang buwanang sahod at bayaran ang pautang sa loob ng 24 na buwanang hulugan.

Ang pagbabayad ng pautang ay napakakomportable din para sa mga empleyadong uutang, dahil ang kanilang buwanang hulog ay awtomatikong ibinabawas sa kanilang sahod. Kaya’t hindi nakapagtatakang ito ay nangunguna sa kaisipan ng mga Pilipino para sa kanilang pang-agarang pangangailangan sa pera.

Upang mag-apply, maaaring mag-log in ang mga miyembro sa kanilang My.SSS account o pumunta sa pinakamalapit na sangay ng SSS.

5/5 - (5 votes)
CashLoanPH Changed status to publish 24/04/2024