Sino ang Kwalipikadong Makakuha ng Mabilis na Loan Sa 15 Minuto?

43 views
0
0 Comments

Narito ang mga karaniwang kinakailangan para sa mabilis na pautang sa loob ng 15 minuto:

  • mamamayang Pilipino.
  • Ang nanghihiram ay dapat na hindi bababa sa 21 taong gulang at hindi hihigit sa 60 o 70 taong gulang sa panahon ng pagpapautang.
  • Magkaroon ng isang matatag na mapagkukunan ng kita.
  • Kailangang makapagpakita ng mga valid government-issued ID na may larawan, patunay ng kita tulad ng payslips, ITR, at iba pa, Certificate of Employment para sa mga empleyado, at Business Registration Documents tulad ng DTI at SEC Certificates para sa mga may-ari ng negosyo.
Rate this question
CashLoanPH Edited question 11/02/2023