Sino ang maaaring kumuha ng Cash-Express loan?

39 views
0
0 Comments

Ang Cash-Express ay nag-aalok ng mga pautang sa mga mamamayang Pilipino na may edad na hindi bababa sa 21 taong gulang at hindi hihigit sa 60 taong gulang sa panahon ng kabayaran ng pautang. Ang mga aplikante ay dapat mayroong stable na pinagkukunan ng kita, maaaring mula sa trabaho o negosyo, at dapat mayroong wastong ID mula sa pamahalaan, tulad ng lisensya sa pagmamaneho, pasaporte, o Unified Multi-Purpose ID (UMID). Dapat din silang mayroong numero ng mobile phone at aktibong email address para sa komunikasyon at pag-verify. Ang karagdagang mga kinakailangan ay maaaring mag-iba depende sa produkto ng pautang at mga patakaran ng nagpapautang. Mas mabuti pa ring suriin nang direkta sa Cash-Express para sa kumpletong listahan ng mga kwalipikasyon.

5/5 - (5 votes)
CashLoanPH Changed status to publish 04/05/2024