Sino ang Maaaring Mag-apply para sa Personal na Pautang sa BPI?

75 views
0
0 Comments

Ang mga indibidwal na sumusunod sa mga kundisyon na ito ay maaaring mag-apply para sa pautang na ito:

  1. Bumabagay sa edad na 21 pataas ngunit hindi hihigit sa 60 taong gulang sa pagtatapos ng termino ng pautang.
  2. Pilipinong mamamayan na kasalukuyang naninirahan sa Pilipinas.
5/5 - (5 votes)
CashLoanPH Changed status to publish 11/05/2024