Sino ang Maaaring Mag-apply para sa Personal na Pautang sa EastWest Bank?

190 views
0
0 Comments

Ang mga indibidwal na sumusunod sa mga kundisyon na ito ang maaaring mag-apply para sa pautang na ito:

  • Pilipino o dayuhang mamamayan na may permanenteng tirahan sa Pilipinas
  • 21 taong gulang sa panahon ng aplikasyon at hindi lalampas ng 65 taong gulang sa pagkabayaran ng pautang
  • May minimum na buwanang kita na hindi bababa sa β‚±15,000
5/5 - (5 votes)
CashLoanPH Changed status to publish 11/05/2024