Sino ang Maaaring Mag-apply para sa Personal na Pautang sa Metrobank?

63 views
0
0 Comments

Ang mga indibidwal na sumusunod sa mga kundisyon na ito ay maaaring mag-apply para sa pautang na ito:

  1. Dapat na mga mamamayang Pilipino na hindi bababa sa 21 taong gulang sa oras ng aplikasyon ng pautang at 65 taong gulang sa oras ng pagtubo ng pautang.
  2. Dapat mayroong credit card.
  3. Dapat mayroong gross na taunang kita na hindi bababa sa β‚±350,000 (halos β‚±29,166 bawat buwan).
  4. Kung may trabaho: Dapat regular na empleyado sa kanilang kasalukuyang employer nang hindi bababa sa isang taon.
  5. Kung self-employed: Dapat nang hindi bababa sa dalawang taon na nasa kanilang kasalukuyang negosyo.
5/5 - (5 votes)
CashLoanPH Changed status to publish 11/05/2024