Sino ang Maaaring Mag-apply para sa PSBank Flexi Personal Loan?

66 views
0
0 Comments

Ang mga indibidwal na sumusunod sa mga kwalipikasyon sa ibaba ay maaaring magsumite ng aplikasyon para sa PSBank Flexi Loan online o sa sangay:

  1. Bumabagay sa edad na 22 hanggang 54 taong gulang sa panahon ng aplikasyon para sa loan.
  2. Pilipinong mamamayan na kasalukuyang naninirahan sa Pilipinas.
  3. May residential na numero ng telepono (landline o mobile), pangnegosyo na landline, at email address.
  4. May minimum na gross na buwanang kita na β‚±15,000 kung empleyado o β‚±30,000 kung self-employed.
  5. Kung empleyado, mayroong hindi kukulangin sa dalawang taon na permanenteng katayuan sa trabaho at isang taon na paninirahan sa kasalukuyang employer.
  6. Kung self-employed, dapat may matagumpay na operasyon sa huling tatlong taon.
  7. Pinakapabor na may aktibong credit card.
5/5 - (6 votes)
CashLoanPH Changed status to publish 11/05/2024