ONLINE LOANS PILIPINAS vs DIGIDO: Alin ang the best Online Pautang? Panoorin Ang Video Bago Umutang!

Ayan na nga, so bakbakan na! In this video, i-compare natin ang services ng mga OLA/Online Pautang from their interest rates down to customer service experience. Let’s begin with OLP vs. DIGIDO. At the end of the day, YOU Decide which is better for you. Pag-isipang mabuti at intindihin ang risk na maidudulot sa inyo ang pangungutang. Always remember: be a responsible Jutangera.

Source: Team Markos

5/5 - (3 votes)
Tags