Ano ang Compound interest?

42 views
0
0 Comments

Ang compound interest ay mas komplikado kaysa sa simple interest. Sa kaibahan nito, ang compound interest ay nagtutubo o lumalaki habang tumatagal. Kumikita ka ng interes sa prinsipal pati na rin ang anumang interes na naipon noon.

Kung ikaw ay nangungutang ng pera na may compound interest, ito ay nangangahulugang magbabayad ka ng interes sa prinsipal pati na rin ang anumang interes na naitabi. Kung ikaw naman ay nag-iipon ng pera sa bangko, ibig sabihin nito na ang pagbabayad ng interes sa iyong pera ay lalaki habang tumatagal sa tunay na halaga ng dolyar.

Ang interes ay maaaring mag-compound araw-araw, buwan-buwan, kada tatlong buwan, kada anim na buwan, o kada taon. Kapag mas madalas itong nag-co-compound, mas malaki ang iyong kita o bayad.

Ang formula para sa compound interest ay:

Compound Interest = P Γ— (1 + r)^t – P

kung saan:

  • P = Halagang Prinsipal
  • r = Taunang rate ng interes
  • t = Bilang ng taon na ang interes ay inaaplay

Halimbawa ng Compound Interest

Isipin mo na mayroon kang rate ng interes na 10%, isang halagang prinsipal na $100, at isang panahon na dalawang taon.

Gamitin ang formula upang kalkulahin ang kabuuang halaga na iyong babayaran o kikitaing interes:

  • P = $100
  • r = 10% o 0.10
  • t = 2

$100 x (1 + 0.10)^2 – $100

$100 x (1.10)^2 – $100

$100 x 1.21 – $100

$121 – $100 = $21

Maaaring mas madali gamitin ang isang online calculator, ngunit mahusay ding maunawaan kung paano gumagana ang formula.

5/5 - (4 votes)
CashLoanPH Changed status to publish 22/04/2024