Maaari ba akong Mag-qualify para sa Mga 24/7 na Pautang?

5 views
0
0 Comments

Ang pagiging kwalipikado mo para sa mga 24/7 na pautang ay nakasalalay sa mga institusyon ng pananalapi at sa kanilang partikular na mga kinakailangan. Gayunpaman, may ilang pangkalahatang kwalipikasyon na karaniwan sa karamihan ng mga nagpapautang sa payday.

Upang maging kwalipikado ka na makakuha ng pera sa loob ng 24 oras, karaniwang kailangan mong matugunan ang mga sumusunod na kinakailangan:

  • Edad: Dapat ay hindi ka mas bata sa 18 taong gulang (may ilang nagpapautang na nangangailangan ng hindi bababa sa 21 taon).
  • Kita: Dapat kang mayroong regular na pinagmumulan ng kita, tulad ng trabaho o mga benepisyo mula sa gobyerno.
  • Bank account: Dapat kang may aktibong bank account sa iyong pangalan.
  • Residensiya: Dapat kang isang legal na residente ng bansa kung saan nag-ooperate ang nagpapautang.
  • Pang-identification: Dapat kang mayroong wastong identification mula sa pamahalaan, tulad ng passport o lisensya sa pagmamaneho.

Tandaan na bawat nagpapautang ay maaaring magkaroon ng karagdagang mga kinakailangan o kriteria para sa kwalipikasyon, tulad ng credit score o kasaysayan ng trabaho. Pinakamabuti na laging suriin ang direktang mga nagpapautang upang malaman kung naaabot mo ang kanilang partikular na mga kinakailangan bago mag-aplay para sa pautang.

5/5 - (5 votes)
CashLoanPH Changed status to publish 04/05/2024