Sa anong mga bagay ko pwedeng gamitin ang aking personal na utang?

5 views
0
0 Comments

Maaari kang mag-apply ng personal na utang upang pondohan halos anumang pangangailangan na nangangailangan ng malaking halaga ng pera. Halimbawa, maaari kang kumuha ng online na utang para sa paglalakbay sa ibang bansa o upang ipadala ang iyong mga anak (o kahit ikaw mismo) sa paaralan. Narito ang iba pang mga layunin na karaniwang ginagamit ng mga Pilipino upang makakuha ng personal na utang:

  • Mga emerhensiyang medikal
  • Pagpapaganda ng tahanan
  • Pagpapabuti ng pagkakautang
  • Kasal
  • Paglalakbay/bakasyon
  • Mga kagamitan/appliances/gadgets
5/5 - (5 votes)
CashLoanPH Changed status to publish 22/04/2024