Sino ang Maaaring Mag-apply para sa Personal na Loan ng SB Finance?

101 views
0
0 Comments

Mga indibidwal na tumutugon sa mga sumusunod na kwalipikasyon ang maaaring mag-apply para sa loan na ito:

  1. May edad na 21 pataas ngunit hindi hihigit sa 65 taong gulang sa pagdating ng pagkakalikom ng loan
  2. Pilipinong mamamayan
  3. May opisina o tirahan na landline
5/5 - (5 votes)
CashLoanPH Changed status to publish 11/05/2024