Pangangalaga Laban sa Pangha-harass ng Nagpapautang

Kung ikaw ay nakararanas ng pangha-harass mula sa isang nagpapautang, una, huwag mag-alala. May mga hakbang na maaari mong gawin upang protektahan ang iyong sarili at ipagbigay-alam ang iyong karanasan sa tamang mga awtoridad. Narito ang ilang paraan kung paano mo ito magagawa:

 1. Magsumite ng iyong reklamo sa Credit Information Corporation (CIC) gamit ang kanilang opisyal na website. Ang CIC ay nagbibigay serbisyo upang matulungan ang mga mamamayan na nagkaroon ng mga isyu kaugnay ng credit at mga nagpapautang. Link: https://www.creditinfo.gov.ph/consumer-concerns
 2. Kung ang harassment ay mula sa online lending company, maari kang magsumite ng reklamo sa Securities and Exchange Commission (SEC) sa kanilang opisyal na website. Ang SEC ay nangangalaga sa mga patakaran at regulasyon para sa mga kumpanya sa pananalapi, kasama ang mga nagpapautang. Link: https://www.sec.gov.ph/lending-companies-and-financing-companies-2/complaints/#gsc.tab=0
 3. Kung ikaw ay nakatagpo ng hindi lehitimong Online Lending Application (OLA) sa Play Store, narito ang mga hakbang na maaari mong sundan upang ireport ito:
  1. Hanapin ang OLA gamit ang ‘Search’ bar sa Play Store.
  2. Kapag nakita mo na ang OLA, pindutin ang tatlong puntos sa itaas-kanang bahagi ng screen.
  3. Piliin ang ‘Flag as Inappropriate’.
  4. Pumili ng rason, maaari mong piliin ang ‘Other Objections’.
  5. Isulat ang lahat ng pangha-harass o kahina-hinalang gawain na ginagawa sa iyo ng mga OLA o kanilang mga ahente.

Huwag mag-alala, manatili kang kalmado. Ang mga OLA ay hindi dapat makapanakot. Sila ay mga loan sharks at ang batas ay nasa iyong panig. Ipagtanggol ang iyong sarili at gawing malakas ang iyong boses!

5/5 - (6 votes)