Top 12 Mga Online Lending Platforms na Nag-ooffer ng Pautang Cash sa Pilipinas

25 views
0
0 Comments

Sa panahon ngayon, ang pagkakaroon ng sapat na pera ay napakahalaga lalo na sa gitna ng pandemya. Subalit, hindi lahat ng tao ay may sapat na pera sa kanilang bank accounts para magamit sa mga pangangailangan sa araw-araw. Sa ganitong sitwasyon, ang pag-aapply ng mga pautang cash ay maaaring magbigay ng tulong sa mga taong nangangailangan ng karagdagang pondo. Kung kayo ay naghahanap ng mga online lending platforms na nagbibigay ng pautang cash sa Pilipinas, narito ang aming mga magmungkahi ng 10+ na mga kumpanya at platforms na maaaring makatulong sa inyo.

Narito ang aming mga magmungkahi ng 10+ mga pautang cash online sa Pilipinas:

 1. Tala – Ang Tala ay isang online lending platform na nagbibigay ng pautang cash mula PHP 1,000 hanggang PHP 15,000. Walang collateral at maluwag ang proseso ng application.
 2. Finbro PH – Ang Cashwagon ay isang international lending platform na nag-ooffer ng mga loan products sa Pilipinas. Maaaring makapag-apply ng loan mula PHP 1,000 hanggang PHP 50,000. Mayroong iba’t ibang loan products tulad ng personal loan, business loan, at OFW loan.
 3. Vidalia Lending – Ang Vidalia Lending ay isang local lending company na nagbibigay ng loan products tulad ng personal loan at salary loan mula PHP 5,000 hanggang PHP 20,000. Mayroon ding OFW loan products.
 4. MoneyCat – Ang MoneyCat ay isang online lending platform na nag-ooffer ng pautang cash mula PHP 1,000 hanggang PHP 20,000. Mayroong maluwag na proseso ng application at walang collateral.
 5. Mr.Cash Loan – Ang Loan Ranger ay isang lending platform na nag-ooffer ng pautang cash mula PHP 1,500 hanggang PHP 23,000. Mayroong maluwag na proseso ng application at walang collateral.
 6. PeraJet – Ang PeraJet ay isang lending platform na nagbibigay ng pautang cash mula PHP 2,000 hanggang PHP 30,000. Walang collateral at mayroong maluwag na proseso ng application.
 7. Digido (luma Robocash) – Ang Digido ay isang international lending platform na nag-ooffer ng pautang cash mula PHP 1,000 hanggang PHP 25,000. Walang collateral at maluwag ang proseso ng application.
 8. Uploan – Ang Uploan ay isang lending platform na nag-ooffer ng mga loan products tulad ng personal loan at salary loan mula PHP 5,000 hanggang PHP 100,000.
 9. LoanChamp – Ang LoanChamp ay isang lending platform na nag-ooffer ng mga loan products tulad ng personal loan, salary loan, at business loan mula PHP 10,000 hanggang PHP 200,000.
 10. Cash Mart – Ang Cash Mart ay isang lending company na nagbibigay ng mga loan products tulad ng personal loan, salary loan, at business loan mula PHP 5,000 hanggang PHP 50,000.
 11. Radiowealth Finance Company – Ang Radiowealth Finance Company ay isang traditional lending company na nagbibigay ng pautang cash mula PHP 5,000 hanggang PHP 500,000.
 12. Online Loans Pilipinas – Ang Online Loans Pilipinas ay isang online lending platform na nagbibigay ng pautang cash mula PHP 2,000 hanggang PHP 50,000. Mayroon ding personal loan at OFW loan products.

Mahalagang tandaan na ang mga loan products ay mayroong iba’t ibang terms and conditions. Mahalagang basahin at maintindihan ang mga ito bago mag-apply ng loan.

5/5 - (12 votes)
CashLoanPH Edited question 16/02/2023