Ang mga nagpapahiram ay mabilis na nag-apruba ng pautang nang walang pagsusuri sa kredito

14 views
0
0 Comments

Mayroong ilang mga nagpapahiram sa Pilipinas na nagbibigay ng mabilis na pag-apruba ng pautang nang walang mga pagsusuri sa kredito, tulad ng Digido, Unacash, at Flinbro. Ang Digido ay isa sa mga nagpapahiram na nagbibigay ng mga pautang kahit sa mga taong walang credit check. Hindi ibinubukod ng Digido ang mga nanghihiram batay sa kanilang kasaysayan ng kredito, dahil ang kanilang mga kondisyon sa pautang ay pareho para sa lahat. Maaari kang mag-apply para sa mabilis na pag-apruba ng pautang na walang credit check hanggang Php 10,000.

5/5 - (6 votes)
CashLoanPH Asked question 11/02/2023