Bakit Lagi kang Reject sa mga Digido.ph?

52 views
0
0 Comments

Kapag nag-apply ng loan, mahalagang maunawaan ang mga posibleng dahilan kung bakit maaring tanggihan ang iyong aplikasyon. Ang Digido, isang serbisyong nagpapautang ng pera sa Pilipinas, may sariling mga kriteria sa pagtatasa ng mga aplikasyon ng loan.

Bagaman walang tiyak na impormasyon tungkol sa mga dahilan ng pagtanggi ng loan ng Digido, maaari nating tingnan ang mga karaniwang salik na tinitingnan ng mga nagpapautang sa pag-evaluate ng mga aplikasyon ng loan.

Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga salik na ito, maaari mong mapabuti ang iyong tsansa ng pag-apruba ng loan at gumawa ng kinakailangang pag-aayos sa iyong kalagayan sa pananalapi.

#1. Ratio ng Utang sa Kita

Isa sa mga pangunahing salik na tinitingnan ng mga nagpapautang ay ang ratio ng utang sa kita (DTI). Ang ratio na ito ay nagkokompara ng kabuuang buwanang pagbabayad ng utang ng isang aplikante sa kanilang buwanang kita.

Ini-evaluate ng mga nagpapautang ang DTI upang malaman ang kakayahan ng aplikante na pamahalaan ang karagdagang utang nang responsable. Kung ang iyong DTI ay masyadong mataas, maaaring ito ay nagpapahiwatig ng mas mataas na panganib na hindi mabayaran ang mga bayarin sa loan.

Sa Singapore, halimbawa, kung lumampas sa Total Debt Servicing Ratio (TDSR) na 60%, maaaring tanggihan ang aplikasyon ng home loan o maaprubahan ito ngunit may limitadong halaga batay sa mga limitasyon ng TDSR. Samakatuwid, mahalagang panatilihing nasa maayos na antas ang iyong DTI upang madagdagan ang iyong tsansa ng pag-apruba ng loan.

#2. Kasaysayan at Puntos sa Credit

Karaniwan nang sinusuri ng mga nagpapautang ang kasaysayan at puntos sa credit ng isang aplikante upang matantiyang karapat-dapat itong bigyan ng loan.

Ang isang masamang kasaysayan sa credit, na kadalasang mayroong mga huling bayad, hindi pagbayad, o malalaking natitirang utang, ay maaaring malaki ang epekto sa iyong aplikasyon ng loan. Ang mga tradisyonal na bangko ay maaaring mas mahigpit sa kanilang pagtatasa ng credit, samantalang ang mga alternatibong nagpapautang tulad ng Digido ay maaaring mas maluwag pero maaaring magtaas ng mga interes o bayarin sa serbisyo.

Upang madagdagan ang iyong tsansa ng pag-apruba ng loan, mahalagang panatilihing maganda ang iyong kasaysayan sa credit sa pamamagitan ng pagsunod sa tamang pagbabayad sa tamang panahon, pagbawas ng mga natitirang utang, at pagresolba sa anumang isyung may kaugnayan sa credit.

#3. Edad at Pagreretiro

Ang edad ng aplikante ay maaari ring makaapekto sa desisyon ng pag-apruba ng loan. Maingat ang mga nagpapautang sa pag-evaluate ng mga aplikasyon ng loan mula sa mga indibidwal na malapit nang magretiro o mga retired na.

Ang pag-iingat na ito ay nagmumula sa paniniwala na ang isang retirado ay maaaring may limitadong mga pinagkukunan ng kita at maaaring magkaroon ng kahirapan sa pagbayad ng mga bayarin sa loan.

Bagaman ang diskriminasyon batay sa edad ay ipinagbabawal, may responsibilidad ang mga nagpapautang na suriin ang katatagan ng pinansiyal at kakayahan ng aplikante na magbayad ng loan, na maaaring maapektuhan ng mga kadahilanan na may kinalaman sa edad.

#4. Mga Umiiiral na Obligasyon sa Loan

Kung ikaw ay mayroon nang maraming mga umiiiral na loan o malaking halaga ng utang, maaaring mas mataas ang panganib na makita ng mga nagpapautang ang iyong aplikasyon sa loan. Ang pagkakaroon ng maraming mga pinansyal na obligasyon ay maaaring magdulot ng tensyon sa iyong buwanang badyet at nagpapahiwatig ng mas mataas na posibilidad na hindi mabayaran ang mga bayarin sa loan.

Karaniwang sinisiyasat ng mga nagpapautang ang mga umiiiral na obligasyon sa loan ng aplikante upang matantiyang may kakayahan silang pamahalaan ang karagdagang utang nang responsable.

Samakatuwid, mabuting suriin ang kasalukuyang pasanin ng utang at isaalang-alang ang pagbabayad o pagbawas ng mga natitirang utang bago mag-apply ng bagong loan.

#5. Katatagan sa Trabaho at Kita

Madalas na sinusuri ng mga nagpapautang ang katatagan sa trabaho at antas ng kita ng aplikante upang maunawaan ang kanilang kakayahan na magbayad ng loan. Ang isang stable na kasaysayan sa trabaho na may patuloy na pinagkukunan ng kita ay maaaring magpataas sa tsansa ng pag-apruba ng loan.

Kung kamakailan lamang nagpalit ng trabaho o may hindi regular na kita, maaring tingnan ng mga nagpapautang ang iyong aplikasyon nang mas maingat. Ang pagpapakita ng isang stable na kita at kasaysayan sa trabaho ay maaaring madagdagan ang iyong tsansa ng pag-apruba ng loan.

Kongklusyon

Bagaman hindi ibinigay ang tiyak na impormasyon tungkol sa mga dahilan ng pagtanggi ng loan ng Digido sa mga nahanap na resulta ng paghahanap, ang pag-unawa sa mga karaniwang salik na nakaaapekto sa mga aplikasyon ng loan ay maaaring makatulong sa iyo na mapabuti ang iyong tsansa ng pag-apruba ng loan sa anumang lending institution.

Mahalaga na magpakita ng maayos na ratio ng utang sa kita, magkaroon ng magandang kasaysayan at puntos sa credit, at magpakita ng katatagan sa trabaho at kita. Bukod dito, mahalagang isaalang-alang ang mga umiiiral na obligasyon sa loan at maging handa sa mga kinakailangang dokumento at proseso ng aplikasyon.

Sa kabuuan, ang pagkakaroon ng malalim na kaalaman sa mga posibleng dahilan ng pagtanggi ng loan ay maaaring magbigay ng gabay sa iyo sa proseso ng aplikasyon.

Gayunpaman, mahalagang tandaan na bawat lending institution ay may sariling mga patakaran at kahalintulad na mga salik na sinusuri, kaya’t ang pinakamahusay na hakbang ay sumangguni sa website o customer support ng partikular na lending institution para sa tiyak na mga kriteria at patakaran ng pagtanggi ng loan.

Sa pamamagitan ng pagiging maalam sa mga salik na ito at pagkuha ng mga proaktibong hakbang upang tugunan ang anumang potensyal na kahinaan, maaari mong mapabilis ang pag-apruba ng loan at matiyak ang kinakailangang pondo na kailangan mo.

Ang pagkakaroon ng maayos na pagsasaayos ng iyong pananalapi at pag-unawa sa mga patakaran ng mga nagpapautang ay mahalagang hakbang upang maabot ang iyong mga pangarap na pang-pondo at magkaroon ng tagumpay sa iyong mga layunin sa pananalapi.

Maaari kang makipag-ugnayan sa customer support ng Digido para sa mas detalyadong payo tungkol sa mga dahilan ng pagtanggi ng iyong loan:

(02) 8876-84-84 From 8AM to 5PM every day.

MAG-LOAN DIGIDO PH

 

5/5 - (11 votes)
CashLoanPH Changed status to publish 19/05/2023