Paano Mapapabuti ang Iyong Pagkakataon na Makakuha ng Mabilis na Pautang?

103 views
0
0 Comments

Narito ang ilang mga tip na magpapalaki sa iyong pagkakataong makakuha ng pautang sa loob ng 15 minuto.

  • Suriin ang mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado ng nagpapahiram. Suriin ang lahat ng mga kinakailangan ng nagpapahiram upang maiwasan ang pagtanggi para sa mga kadahilanan tulad ng iyong edad o kita.
  • Iwasang mag-aplay para sa maramihang mga pautang sa parehong oras o kapag mayroon kang umiiral na mga pautang. Kapag lubhang nangangailangan, maaaring may posibilidad na mag-aplay para sa maraming pautang nang sabay-sabay na may pag-asang madagdagan ang iyong mga pagkakataong maaprubahan. Tandaan na ang mga aplikasyon ng pautang ay maaaring humantong sa mga mahihirap na pagtatanong, na maaaring magresulta sa hindi pag-apruba ng iyong loan. Gayundin, ang mga nagpapahiram ay mas malamang na bigyan ka ng isa pang pautang kung mayroon kang umiiral na. Bayaran muna ang iyong mga kasalukuyang pautang bago mag-apply para sa isa pa.
  • Piliin ang iyong tagapagpahiram nang matalino. Iwasan ang pag-aayos para sa unang tagapagpahiram na dumating sa iyo, gawin ang isang masusing pagsusuri upang matiyak na hindi ka makaligtaan sa iba pang magagamit na mga alok. Napakahalaga na piliin ang tamang tagapagpahiram upang matiyak ang isang maayos na paglalayag at matagumpay na karanasan sa pautang.
  • Kung ang tagapagpahiram ay nangangailangan ng isang co-maker o reference, abisuhan ang taong iyon nang maaga na gusto mo silang mailista bilang ganoon. Maaari mong idagdag ang iyong asawa o mga magulang bilang isang co-applicant, lalo na kung ang kanilang kita ay mas mataas kaysa sa iyo, dahil ito ay magdaragdag sa iyong mga kakayahan sa pagbabayad.
  • Banggitin ang lahat ng iyong pinagmumulan ng kita. Tiyaking nagbibigay ka ng impormasyon tungkol sa karagdagang kita bukod sa pagbibigay ng iyong mga pangunahing detalye ng kita. Hindi lamang nito madaragdagan ang iyong mga pagkakataon ng pag-apruba ng pautang, ngunit magiging kwalipikado ka rin para sa mas mataas na halaga ng pautang. Magpakita ng patunay na may kakayahan kang bayaran ang iyong utang. Magpakita ng patunay ng kita, gaya ng income tax returns, payslips, at iba pa.
  • Ipakita ang iyong kasaysayan ng pagbabayad ng utang. Ipakita na binabayaran mo ang iyong obligasyon sa oras, na nakikita ng walang mga singil o mga parusang natamo.
5/5 - (5 votes)
CashLoanPH Asked question 11/02/2023